jdKLFÖJSFL


Riskanalyser

Vi utför olika riskanalyser och erbjuder en rad verktyg till våra kunder

Exempelvis

  • Riskanalyser i befintlig verksamhet på fasta arbetsplatser i produktionsmiljö, materialhantering, underhåll och kontorsmiljö med SARA - SAmlad Riskbedömning Arbetsplats
  • Riskanalyser vid organisationsförändringar - ROS analys
  • Riskanalyser vid maskinombyggnationer
  • Riskanalyser vid arbetsplatsförändringar