H&S Arbetsmiljö AB startade 2014 och har sedan dess arbetat aktivt för att arbetsgivare och medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö. Vi har en lång och bred erfarenhet inom arbetsmiljöområdet och har verkat i många olika branscher. 

H&S Arbetsmiljö AB har skapat och utvecklat verktyget SARA (SAmlad Riskbedömning Arbetsplats) som är ett enkelt och strukturerat verktyg för att göra riskbedömningar på arbetsplatsen. Vill du prova SARA är du välkommen att kontakta oss för en genomgång.