H&S Arbetsmiljö startade 2014 och har sedan dess arbetat aktivt för att arbetsgivare och medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö.


Vi har skapat och utvecklat verktyget SARA (SAmlad Riskbedömning Arbetsplats).