Välkommen till H&S Arbetsmiljö

H&S Arbetsmiljö arbetar för en hållbar arbetsmiljö för företag, organisationer och medarbetare.  En god arbetsmiljö förbättrar produktivitet, kvalitet och ekonomi samt de anställdas välmående.

Vi är er partner i alla arbetsmiljöfrågor.
Exempel på våra tjänster
  • hjälp med lagtolkningar
  • genomförande av riskbedömningar, både i det dagliga arbetet och vid förändringar
  • yrkeshygieniska mätningar, såsom buller, belysning, kemiska ämnen.
  • utbildningar inom hela arbetsmiljöområdet
  • bygga upp ett hållbart arbetsmiljöarbete

Vi är godkända hos AFA och t.o.m. 30 juni 2024 kan du som privat arbetsgivare få ekonomiskt stöd på 50-90% från AFA för utbildningar inom arbetsmiljö!

Läs mer här på AFAs sida eller kontakta oss

mail: anna@hsarbetsmiljo.se