SAmlad Riskbedömning Arbetsplatser (SARA)

SARA är ett egenutvecklat verktyg för riskhantering framtaget för riskbedömning av de fysiska och organisatoriska riskerna i arbetsmiljön. Kombinerar checklistor med riskbedömningar.

Med hjälp av frågorna i SARA upptäcks risker och brister i arbetsmiljön. Du värderar dem på ett systematiskt sätt och dokumenterar resultaten skriftligt. Alla SARA-verktygen är uppbyggda på likartat sätt. Områden som bedöms varierar beroende på vilket SARA-verktyg man valt.


SARA hjälper er att uppfylla lagkraven för arbetsmiljöområdet för respektive bransch!Medlemmar i SARA-familjen

SARA - Grund
För fasta arbetsplatser inom tillverkningsindustrin.

SARA - Logistik
För fasta arbetsplatser där man huvudsakligen arbetar med
materialhantering och truckkörning.

SARA - Underhållsarbete
För arbetsmiljörisker på arbetsplatser där underhållsarbete förekommer
regelbundet. Ger guidning för övrigt underhållsarbete.

SARA - Kontor
För allmänna ytor som konferensrum, pentry mm.
Utvärderar också den enskilda personens psykosociala arbetsmiljö.

Vill du veta mer, kontakta oss!