Säker kemikaliehantering

Utbildningen omfattar införsel, förvaring, hantering, lagstiftning, märkning av produkter samt personlig skyddsutrustning.


Målgrupp
Medarbetare som hanterar kemikalier och andra som vill ha kunskap inom området.

Omfattning
2 timmar