Yrkeshygieniska mätningar

Vi utför yrkeshygieniska mätningar inom er verksamhet för att bedöma exponering i förhållande till lagstadgade gränsvärden eller egna krav och standarder. Mätningen kan även vara en del i kartläggning av arbetsmiljön för individ eller arbetsplats. Utifrån mätresultat rekommenderar vi lösningar och förbättringsförslag. Exempel på olika mätningar som vi utför:

  • Buller/akustik: personburna mätningar, maskin/arbetsplats eller hel kartläggning 
  • Belysning: enstaka arbetsplats eller hel kartläggning
  • Damm/Svetsrök: exponering och kartläggning av olika typer av rök och damm, såsom kvarts eller metaller
  • Lösningsmedel: exponeringsmätningar
  • Inomhusklimat: temperatur/luftfuktighet, koldioxid, fukt i material
  • Kemiska ämnen: exempelvis exponering av isocyanater, kadmium, bly, ozon, asbest och andra fibrer