SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Vi kan leverera system för att effektivt leda arbetsmiljöarbetet anpassat för er organisation. I detta arbete ingår framtagning av uppgiftsfördelning (delegering), policy, rutiner och arbetsmiljöbokslut, definiera utbildningsbehov etc. 

Vi erbjuder de tjänster och metoder som behövs för att uppfylla lagkraven i SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete och även inför arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001.