Utbildning


Vi är godkända hos AFA och t.o.m. 30 juni 2024 kan du som privat arbetsgivare få ekonomiskt stöd på 50-90% från AFA för utbildningar inom arbetsmiljö! 

Läs mer här på AFAs sida eller kontakta oss

anna@hsarbetsmiljo.seArbetsgivaren ska utbilda sin personal i de ämnesområden som berör arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi hjälper er och skräddarsyr utbildningar efter era behov.

Exempel på utbildningar

  • Härdplaster
  • Vibrationer 
  • Buller
  • Personlig skyddsutrustning
  • Ergonomi
  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Arbetsmiljölagen
  • Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter
  • BAM - Bättre Arbetsmiljö
Läs mer om innehållet under "Våra utbildningar"