Utbildning

Arbetsgivaren ska utbilda sin personal i de ämnesområden som berör arbetsmiljön på arbetsplatsen. Vi hjälper er och skräddarsyr utbildningar efter era behov.

Exempel på utbildningar

  • Härdplaster
  • Vibrationer 
  • Buller
  • Personlig skyddsutrustning
  • Ergonomi
  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Arbetsmiljölagen
  • Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter
  • BAM - Bättre Arbetsmiljö
Läs mer om innehållet under "Våra utbildningar"