Personlig skyddsutrustning

Vi gör riskbedömningar för att definiera det exakta behovet av personlig skyddsutrustning för varje enskild arbetsuppgift. Vi kan ange produkter som uppfyller aktuella krav på CE-märkning och klassificering. Vi har kontakter med ledande leverantörer inom Sverige.