Olycksfalls- och tillbudsrapportering

Vi kan hjälpa er att analysera händelser och utreda grundorsaker till dessa, men även bistå vid kontakter med Arbetsmiljöverket om detta skulle behövas.


Därtill kan vi erbjuda system som stödjer er i förbättringsarbetet och uppföljningen mot färre arbetsskador.