Lagtolkning av Arbetsmiljölagstiftningen

Det kan ibland vara svårt att förstå vilka krav Arbetsmiljölagstiftningen ställer på varje företag eller kommun.

Att kunna lagtexter och ha ett fungerande arbetsmiljöarbete är ett av de krav som ställs på alla arbetsgivare.

Vi hjälper till med att upprätta en stomme med aktiviteter och dokumentation som är anpassat just för ert företag ska uppfylla de grundläggande lagkraven och i synnerhet föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1