SAM Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Ledningssystem för arbetsmiljön

Vi kan leverera system för att effektivt leda arbetsmiljöarbetet anpassat till kunden. I detta arbete ingår framtagning av uppgiftsfördelning (delegering), policy, rutiner och arbetsmiljöbokslut, definiera utbildningsbehov etc. Vi erbjuder kort och gott de tjänster och metoder som behövs för att uppfylla lagkraven i SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Personlig skyddsutrustning

Riskanalyser för att definiera det exakta behovet av personlig skyddsutrustning för varje enskild arbetsuppgift. Vi kan ange produkter som uppfyller aktuella krav på CE-märkning och klassificering. Vi har kontakter med ledande leverantörer inom Sverige.

Yrkeshygieniska mätningar

Vi utför arbetsmiljömätningar och yrkeshygieniska mätningar efter behov, t.ex buller, belysning, damm, svetsrök, inomhusklimat mm.


Olycksfalls- och tillbudsrapporteringar

Vi kan analysera händelser och utreda grundorsaker till dessa. Vi kan också bistå med kontakter med Arbetsmiljöverket. Vi kan erbjuda system som stödjer kundföretaget i förbättringsarbetet mot minskade arbetsskador.


.