Riskbedömning inom arbetsmiljöområdet

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig mer om riskbedömning oavsett om du är chef, skyddsombud eller har någon annan specifik funktion i arbetsmiljöarbetet. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har kunskaper om arbetsmiljöfaktorer. Du ska kunna identifiera och bedöma risker ur ett MTO-perspektiv och ge förslag på åtgärder.


Målgrupp

Chefer, skyddsombud


Omfattning
4 timmar