Kontorsergonomi

Få kunskap i hur din arbetsplats utnyttjas rätt ergonomiskt för att slippa arbetsskador, t.ex. hur du använder sin kontorsstol optimalt. Tips och förslag på olika hjälpmedel som finns på marknaden.


Målgrupp
Alla som vill ha bättre kunskap om ergonomin på sin kontorsarbetsplats.


Omfattning
2 timmar