Allergiframkallande Kemiska Produkter (Härdplastutbildning)

Utbildningens mål är att ge kunskap om allergiframkallande kemiska produkter och härdplaster (ex epoxi, polyuretan), risker  och skyddsåtgärder. Efter genomgången kurs skall man känna till risker, ett lämpligt sätt att arbeta på och hur man skyddar sig.

Innehåll
  • Krav enligt AFS 2011:19 "Kemiska arbetsmiljörisker"
  • Grundläggande krav om kemiska risker - Riskbedömning
  • Hälsorisker och skyddsåtgärder - Vad är härdplast? - Diisocyanaters kemi
  • Reaktioner vid bearbetning och termisk nedbrytning
  • Ventilationskrav - Personlig skyddsutrustning - Avfall
  • Uppfyller även kraven enligt REAC (förordning (EU) 2020/1149) avseende diisosyanater, utbildningsnivå 5a, 5b och 5c för industriellt och yrkesmässigt bruk.


Målgrupp

Lagkrav för medarbetare som arbetar med härdplast, samt chefer som leder arbete med härdplaster enligt AFS 2011:19. Gäller bla icocyanater, epoxy och akrylater. 


Intyg
Efter genomgången utbildning erhålls ett utbildningsintyg, giltigt i fem år.

Utbildningen skall repeteras vart femte år.

Omfattning
6 timmar