Grundläggande Arbetsmiljöansvar - skyddsombud

Utbildning i Grundläggande arbetsmiljöansvar för skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Efter genomförd  utbildning ska deltagarna känna till olika roller i arbetsmiljön, kunna grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete, samt förstå arbetsgivaransvaret.

Utbildningen ger också kunskap om hur olika arbetsmiljöfaktorer kan påverka människan och hur man driver arbetsmiljöärenden allmänt och inom skyddskommittéer.

 

Målgrupp
Skyddsombud, ledamöter i skyddskommittéer


Omfattning
3 timmar