Grundläggande Arbetsmiljöansvar - chefer

Utbildning i Grundläggande arbetsmiljöansvar för chefer. Efter genomförd utbildning ska deltagarna känna till olika roller i arbetsmiljön, kunna grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete och chefens arbetsgivaransvar, samt hur man delegerar arbetsmiljöarbetsuppgifter. Utbildningen ger också kunskap om hur olika  arbetsmiljöfaktorer kan påverka människan och hur man driver arbetsmiljöärenden allmänt.


Målgrupp
Chefer, blivande chefer, HR

Omfattning
3 timmar