BAM - Bättre Arbetsmiljö

BAM är en arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud som ger kunskaper för att jobba med både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Utbildningen är lärarledd och varvar teori med grupparbeten under tre dagar tillsammans med andra chefer och skyddsombud. Utbildningen följer Prevents upplägg. 

 

Målgrupp

Chefer, blivande chefer, HR, skyddsombud, fackliga ombud, skyddskommitteeledamöter


Omfattning
3-5 dagar beroende på verksamhetsområde